ابزار چندکاره GE 100

مؤثر در ماشینکاری نهایی در یک مرحله

قابلیت انجام فرآیند های مختلف پیشانی تراشی، رو تراشی، داخل تراشی، سوراخکاری و پخ زنی خارجی قطعاتی مانند لوله ها و میله ها را فقط در یک مرحله ماشینکاری را دارا می باشد. و نیز قابلیت انعطاف این ابزار مودولار آنرا از یک ابزار استاندارد به یک ابزار مخصوص برای فرآیندهای مختلف و متنوع تبدیل کرده است.

برای ماشینکاری قطعات خودرو مانند کاسه ترمز و صفحه ترمز، خطوط انتقال هدرولیک و سوخت، پوسته کمک فنرها و ضربه گیرها، خطوط لوله نفت و آب، پوسته های هیدرولیک، فیتینگی ها، خطوط انتقال حرارت : قابل استفاده برای صنایع کوچک تا صنایع بزرگ با مزیت ها و قابلیت ابزار GE 100.

اطلاعات

محافظت از اطلاعات

درباره ما

کاریابی

نوآوری ها

نمایشگاه ها

مشخصات

شرایط و ضوابط

لینک ها

هدایتگر

جستجوی سریع

فروشگاه آنلاین

پرتال تولیدکننده

دانلودها

کاتالوگ آنلاین

نقشه سایت

شبکه های اجتماعی